«Дін проблемаларын зерттеу орталығы» діни ахуалды зерттеу, оның әртүрлі аспектілері мен үрдістерін сараптау мақсатында  сауалнама жүргізіп жатыр. Біздің сұрақтарымызға жауап беруіңізді сұранамыз. Біз Сіздің пікіріңіздің құпия болып қалатынына кепілдік береміз. Алынған мәліметтер жалпылама түрде қолданылатын болады.

 

 «Центр исследования проблем религий»» проводить  опрос по изучению религиозных процессов. Просим Вас ответить на наши вопросы. Мы гарантируем анонимность Вашего мнения. Полученные данные будут использованы в обобщенном виде.

Question Title

* 1. Сіз мешітке бірінші кезекте қандай мақсатпен барасыз?/ С какой целью, в первую очередь, Вы посещаете мечеть?

Question Title

* 2. Сіздің отбасыңызда діни рәсімдер орындала ма? / Выполняются ли в Вашей семье религиозные обряды?

Question Title

* 3. Аталған мерекелердің қайсысын атап өтесіз? / Какие из перечисленных праздников Вы отмечаете?

Question Title

* 4. Сіздің отбасыңызда дін мәселелері талқыланады ма? / Обсуждаются ли в Вашей семье вопросы религии?

Question Title

* 5. Сіз қалай ойлайсыз, діншілдікті бала кезінен үйрету керек пе? / Как Вы думаете, нужно ли прививать религиозность с детства?

Question Title

* 6.  Сіз үшін өмірде ең маңызды не? (ҮШ ЖАУАПТАН КӨП ЕМЕС)/ Что является для Вас самым важным в жизни? (НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА)

Question Title

* 7. Мешітте имаммен сөйлескенде қандай  қиындықтарға тап болдыңыз? (ҮШ ЖАУАПТАН КӨП ЕМЕС) / Какие трудности у Вас возникали при общении с имамом в мечети? (НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА)

Question Title

* 8. Сіз дін саласындағы мемлекеттік органдардың қызметі туралы білесіз бе? / Знаете ли Вы о деятельности государственных органов в сфере религии?

Question Title

* 9. Сіздің ойыңызша, дін саласындағы мемлекеттік органдар дұрыс саясат жүргізіп жатыр ма? / Как Вы считаете, правильную ли политику ведут государственные органы в сфере религии?

 

Question Title

* 10. Қорытындылай келе, өзіңіз жайлы жалпылама мәліметтер берсеңіз: / В заключение сообщите, пожалуйста, общие сведения о себе:
1)Респонденттің жынысын көрсетіңіз: / Отметьте пол респондента:
2)Сіздің жасыңыз: / Ваш возраст:
3)Сіздің ұлтыңыз: / Ваша национальность:
4)Өзіңізді қандай әлеуметтік санатқа жатқызасыз?  

T