Опрос населения проводится в рамках мероприятий по совершенствованию системы лекарственного обеспечения на уровне первичной медико-санитарной помощи. Ваше мнение очень важно для нас и позволит повысить доступность лекарственных средств для населения в амбулаторных условиях и качество медицинской помощи! Опрос носит анонимный характер, и мы надеемся на Ваши честные и полные ответы!


Халыққа медициналық-санитариялық алғашқы көмек деңгейінде дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету жүйесін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар шеңберінде сауалнама жүргізіледі. Сіздің пікіріңіз біз үшін өте маңызды және амбулаториялық жағдайда халық үшін дәрілік заттардың қолжетімділігін және медициналық көмектің сапасын арттыруға мүмкіндік береді! Сауалнама анонимді болып табылады және Сізден шынайы және толық жауаптар күтеміз!

 

Анкета разработана рабочей группой по совершенствованию амбулаторного лекарственного обеспечения на уровне первичной медико-санитарной помощи

Сауалнаманы алғашқы медициналық-санитарлық көмек деңгейінде амбулаториялық дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуді жетілдіру жөніндегі жұмыс тобы әзірледі

Question Title

* 1. Ваш пол / Жынысыңыз:

Question Title

* 2. Ваш возраст / Жасыңыз:

Question Title

* 3. Укажите место проживания / Тұрғылықты жеріңізді көрсетіңіз:

Question Title

* 4. Вы находитесь под динамическим наблюдением участкового врача (диспансерный учет)? / Сіз учаскелік дәрігердің динамикалық бақылауындасыз ба (диспансерлік есеп)?

Question Title

* 5. По какому заболеванию Вы получаете (получали) лекарственные средства бесплатно? / Қандай ауру бойынша Сіз дәрілік заттарды тегін аласыз (алдыңыз)?

Question Title

* 6. Выписывали ли Вам рецепты на бесплатные лекарственные средства? / Тегін дәрілік заттарға Сізге рецепт жазылған ба?

Question Title

* 7. Как часто получаете бесплатные лекарства / Сіз тегін дәрі-дәрмекті қаншалықты жиі тегін аласыз:

Question Title

* 8. Если у Вас была бы возможность получать лекарственный препарат другой фирмы-производителя, который, по Вашему мнению, является лучшим в сравнении с предлагаемым препаратом, выдаваемым по Перечню амбулаторного лекарственного обеспечения, Вы готовы оплатить разницу в стоимости? / Егер Сіздің пікіріңізше, амбулаториялық дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету тізбесі бойынша берілетін ұсынылатын препаратпен салыстырғанда ең жақсы болып табылатын басқа өндіруші фирманың дәрілік препаратын алу мүмкіндігіңіз болса, Сіз бағасындағы айырмашылықты төлеуге дайынсыз ба?

Question Title

* 9. Всегда ли в аптеке имеется выписанное Вам лекарство? / Сізге жазылып берілген дәрі үнемі дәріханада бола ма?

Question Title

* 10. Назовите лекарства, которые Вы покупали за свой счет для лечения основного заболевания в течение последних 3 месяцев или раньше? / Соңғы 3 ай ішінде немесе одан ертерек негізгі ауруды емдеу үшін өз қаражатыңызбен сатып алған дәрі-дәрмектерді атаңыз?

Question Title

* 11. Знаете ли Вы, как принимать выписанный Вам препарат? / Сіз өзіңізге жазылып берілген препаратты қалай қабылдау керектігін білесіз бе?

Question Title

* 12. Укажите источник информации о том, как правильно применять выписанный Вам препарат / Сізге тағайындалған препаратты қалай дұрыс қолдану керектігі туралы ақпарат көзін көрсетіңіз:

Question Title

* 13. От кого Вы узнали о том, что имеете право на бесплатное лекарственное средство? / Тегін дәрі-дәрмек алуға құқыңыз бар екенін қайдан білдіңіз?

Question Title

* 14. Принимали ли Вы антибиотики без назначения врача? / Сіз антибиотиктерді дәрігердің тағайындауынсыз қабылдадыңыз ба?

Question Title

* 15. Принимали ли Вы антибиотики в случае, когда Вы / Ваши близкие болели COVID-19? / Сіз немесе туыстарыңыз COVID-19-бен ауырғанда антибиотик қабылдадыңыздар ма?

Question Title

* 16. Дайте общую оценку системе бесплатного лекарственного обеспечения в Казахстане / Қазақстандағы тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету жүйесіне жалпы баға беріңіз:

Question Title

* 17. Ваши предложения по улучшению системы бесплатного лекарственного обеспечения / Тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету жүйесін жақсарту бойынша ұсыныстарыңызды беріңіз:

Question Title

* 18. Благодарим Вас за отзывчивость и неравнодушие! Контакты: mob. e-mail (по желанию) / Шынайы көз қарасыңызбен жауапкершілігіңіз үшін рахмет! Байланыс: mob. e-mail (қалауыңыз бойынша):

T