* 1. Dövlət qulluğu vəzifəsində çalışdığınız müddətdə əlavə təhsilə cəlb edilmisinizmi və öyrəndiklərinizi işlədiyiniz yerdə tətbiq edə bilirsinizmi?

* 2.  İşlədiyiniz müddətdə fərdi qaydada mükafatlandırılmışsınızmı?

T