Dövlət qulluğu vəzifəsində çalışdığınız müddətdə əlavə təhsilə cəlb edilmisinizmi və öyrəndiklərinizi işlədiyiniz yerdə tətbiq edə bilirsinizmi?

Question Title

* 1. Dövlət qulluğu vəzifəsində çalışdığınız müddətdə əlavə təhsilə cəlb edilmisinizmi və öyrəndiklərinizi işlədiyiniz yerdə tətbiq edə bilirsinizmi?

 İşlədiyiniz müddətdə fərdi qaydada mükafatlandırılmışsınızmı?

Question Title

* 2.  İşlədiyiniz müddətdə fərdi qaydada mükafatlandırılmışsınızmı?

T