Сизди "Кыргызстандагы адам укуктарынын сакталышынын индекси" 2021-жылдагы изилдөөгө катышууга чакырабыз. Изилдөө КРнын Акыйкатчы (Омбудсмен) Институту жана “Эркиндик үнү” Коомдук фонду менен биргеликте жүргүзүлүп жатат. Сиздин жоопторуңуз жалпыланган түрдө колдонулат. Анкета купуя мүнөзгө ээ. Анкетаны толтуруу үчүн, сиз жооп берген варианттын жанындагы сандарды тандап, чийип же тегеректеңиз, же жоопту берилген жерге жазыңыз. Сурамжылоого катышканыңыз үчүн сизге ыраазычылыбызды билдиребиз!

Question Title

* 1. Датасы

Дата

Question Title

* 2.  Жашыңызды көрсөтүңүз:

Question Title

* 3.  Жынысыңыз:

Question Title

* 4. Жашаган жериңиз?

Question Title

* 5. Сиздин оюңуз боюнча, Кыргызстанда адам укуктары сакталып жатабы?

Question Title

* 6. Кыргызстанда адамдын конституциялык укуктарынын сакталышына баа бериңиз

  Жакшы Канааттандырарлык Начар Билбейм
 мыйзам жана сот алдындагы теңдик үчүн укук
жашоо, эркиндик, жеке кол тийгистик жөнүндө укук
кыйноолорго жана башка адамкерчиликсиз, ырайымсыз же кадыр-баркты кемсинткен мамилеге же жазага дуушар болбоого укук
эркин жүрүү, барчу жерин жана жашаган  жерин тандоо укугу
жеке турмуштун кол тийгистиги, ар-намысты жана кадыр-баркты коргоого укук
үйдүн, мүлктүн кол тийгистиги
ой жана пикир билдирүү эркиндиги
абийир жана дин тутуу эркиндиги
маалыматты эркин издөө, алуу, сактоо, пайдалануу жана жайылтуу укугу
тынч жыйындарды өткөрүүгө эркиндик
үй-бүлө куруу жана никедеги теңчилик
билим алуу укугу
саламаттыкты/ден соолукту сактоо укугу
жашоо жана ден соолук үчүн жагымдуу экологиялык чөйрөгө укук

Question Title

* 7. Сиз укугуңуздун бузулушуна туш болдуңуз беле?   

Question Title

* 8. Эгерде сиздин укугуңуз бузулса, кайсы жерге кайрыласыз?

  Сөзсүз кайрылам Кайрылышым мүмкүн Жок кайрылбайм Такыр кайрылбайм Билбейм
Сотко
Прокуратурага
Милицияга
КРнын Акыйкатчысына
Укук коргоочу коомдук уюмдарга

Question Title

* 9. Сиз Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) ишмердүүлүгү жөнүндө билесизби?   

Question Title

* 10. Сиздин оюңузча, төмөндөгү категориядагы адамдар Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысына (Омбудсменине) кайрыла алышабы?

  Ооба Жок Билбейм
18 жашка чейинки балдар
Кыргызстанда каттоосу жок тургундары
Чет элдик жарандар

Question Title

* 11. Сиздин оюңузча, кандай укуктар бузулганса, Акыйкатчыга кайрылууга болот? (туура деп эсептеген жооптордун  бардыгын тандаңыз)

Question Title

* 12.  Жарандар Акыйкатчыга (Омбудсменге) кантип кайрыла алышат?

Question Title

* 13. Эгер сиз акыркы эки жылдын ичинде жалпыга маалымдоо каражаттарында Акыйкатчынын (Омбудсмендин) ишмердүүлүгү жөнүндө маалыматтарга ээ болсоңуз, анда сизге эң чоң таасир калтырган, эң эсте калаарлык иштерди атап бериңиз.

Question Title

* 14. Сиз Кыргыз Республикасынын Акыйкатчы (Омбудсмен)  институтунун ишмердүүлүгүн кандай баалайсыз?

0 из 14 с ответом
 

T