1.

Құрметті сұхбаткер! Біз үшін Сіздің пікіріңіз өте маңызды және біз Сізден сауалнамаға қатысуыңызды сұраймыз. Сізге бірнеше сұрақ ұсынылады, сіздің пікіріңізге ең лайықты жауап нұсқасын таңдаңыз. Егер тізімде Сізге лайықты жауап нұсқасы болмаса, өз жауабыңызды «Басқа» бағанасында жазыңыз.

Сауалнамаға қатысқаныңызға рахмет!

Уважаемый респондент! Ваше мнение очень важно для нас, и мы просим Вас принять участие в опросе.  Вам будет предложено несколько вопросов, выберите вариант ответа, наиболее соответствующий вашему мнению. Если в списке нет подходящего для вас варианта ответа, впишите свой вариант в графе «Другое». 

Спасибо за участие в опросе! 

Question Title

* 1. Сіз 2019 жыл Қазақстанда жастар жылы боп жарияланғанын білесіз бе? / А вы знаете что 2019 год в Казахстане является годом молодежи?

Question Title

* 2. Сіздің тұрғылықты жеріңіз? / Где вы проживаете?

Question Title

* 3. Сіздің елді мекеніңіздегі жастардың ең өзекті проблемаларын атаңыз? (БЕС ЖАУАП НҰСҚАСЫНАН АСПАУЫ ТИІС) / Назовите, пожалуйста, наиболее актуальные проблемы молодежи в Вашем населенном пункте? (НЕ БОЛЕЕ ПЯТИ ВАРИАНТОВ ОТВЕТОВ)

Question Title

* 4. Сіздің пікіріңізше, жастарды дамыту мен қолдауда ең алдымен қандай бағыттар мемлекет тарапынан назарды талап етеді? (БЕС ЖАУАП НҰСҚАСЫНАН АСПАУЫ ТИІС) / По Вашему мнению, какие направления в развитии и поддержки молодежи требуют внимания со стороны государства в первую очередь? (НЕ БОЛЕЕ ПЯТИ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА)

Question Title

* 5. Сіздің елді мекеніңізде жастар демалысын ұйымдастыруға жеткілікті назар аударылады ма? / Уделяется ли достаточное внимание организации досуга молодежи в Вашем населенном пункте?

Question Title

* 6. Сіз қалай ойлайсыз, біздің елімізде жастардың өмір жоспарларын іске асыруға не кедергі? / Как Вы считаете, что мешает реализации жизненных планов молодежи в нашей стране?

Question Title

* 7. Сіздің ойыңызша Жастарды жұмысқа орналастырудың негізгі қиындықтары неде? / В чем, на Ваш взгляд, заключаются основные трудности при трудоустройстве молодежи?

Question Title

* 8. Сіз қазіргі сәтте кәсіпкерлік қызметпен айналысасыз ба немесе болашақта айналысуды көздейсіз бе? / Занимаетесь ли Вы предпринимательской деятельностью на данный момент или собираетесь заняться ею в будущем?

Question Title

* 9. Сіз қалай ойлайсыз, жастарды қолдау мәселелеріне мемлекеттік органдар жеткілікті назар аударады ма? / Как Вы считаете, достаточно ли внимания уделяют государственные органы вопросам поддержки молодежи?

Question Title

* 10. Сіздің жасыңыз? / Ваш возраст?

T