Опрос населения проводится в рамках мероприятий по совершенствованию системы лекарственного обеспечения на уровне первичной медико-санитарной помощи. Ваше мнение очень важно для нас и позволит повысить доступность лекарственных средств для детей в амбулаторных условиях и качество медицинской помощи! Опрос носит анонимный характер, и мы надеемся на Ваши честные и полные ответы!
Халыққа медициналық-санитариялық алғашқы көмек деңгейінде дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету жүйесін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар шеңберінде сауалнама жүргізіледі. Сіздің пікіріңіз біз үшін өте маңызды және амбулаториялық жағдайда балалар үшін дәрілік заттардың қолжетімділігін және медициналық көмектің сапасын арттыруға мүмкіндік береді! Сауалнама анонимді болып табылады және сізден шынайы және толық жауаптар күтеміз!
 
Анкета разработана рабочей группой по совершенствованию амбулаторного лекарственного обеспечения на уровне первичной медико-санитарной помощи

 

Сауалнаманы алғашқы медициналық-санитарлық көмек деңгейінде амбулаториялық дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуді жетілдіру жөніндегі жұмыс тобы әзірледі

Question Title

* 1. Пол Вашего ребенка/ Балаңыздың жынысы:

Question Title

* 2. Возраст Вашего ребенка / Балаңыздың жасы:

Question Title

* 3. Укажите место проживания / Тұрғылықты жеріңізді көрсетіңіз:

Question Title

* 4. Ваш ребенок находится под динамическим наблюдением участкового врача (диспансерный учет)? / Сіздің балаңыз учаскелік дәрігердің динамикалық бақылауында ма (диспансерлік есеп)?

Question Title

* 5. По какому заболеванию Ваш ребёнок получает (получал) лекарственные средства бесплатно? / Қандай ауру бойынша балаңыз дәрілік заттарды тегін алады (алды)

Question Title

* 6. Выписывали ли Вашему ребенку рецепты на бесплатные лекарственные средства? / Тегін дәрілік заттарға балаңызға рецепт жазылып берілді ме?

Question Title

* 7. Как часто Ваш ребенок получает бесплатные лекарства? / Балаңыз тегін дәрі-дәрмекті қаншалықты жиі тегін алады?

Question Title

* 8. Если у Вас была бы возможность получать для Вашего ребенка лекарственный препарат другой фирмы-производителя, который, по Вашему мнению, является лучшим в сравнении с предлагаемым препаратом, выдаваемым по Перечню амбулаторного лекарственного обеспечения, Вы готовы оплатить разницу в стоимости? / Балаңызға тегін немесе жеңілдікпен берілетін дәрі-дәрмекке қарағанда, Сіздің ойыңызша, жақсырақ болып табылатын басқа өндірушінің сол дәрісін алуға мүмкіндік болған жағдайда, Сіз бағасындағы айырмашылықты төлеуге дайынсыз ба?

Question Title

* 9. Всегда ли в аптеке имеется выписанное Вашему ребенку лекарство? / Балаңызға жазылып берілген дәрі үнемі дәріханада бола ма?

Question Title

* 10. Назовите лекарства, которые Вы покупали за свой счет для лечения основного заболевания в течение последних 3 месяцев или раньше / Соңғы 3 ай ішінде немесе одан ертерек негізгі ауруды емдеу үшін өз қаражатыңызбен сатып алған дәрі-дәрмектерді атаңыз:

Question Title

* 11. Знаете ли Вы, как принимать выписанный Вашему ребенку препарат? / Балаңызға жазылып берілген препаратты қалай қабылдау керектігін білесіз бе?

Question Title

* 12. Укажите источник информации о том, как правильно должен принимать Ваш ребенок выписанные препараты / Балаңыздың дәрі-дәрмектерді қалай дұрыс қабылдау керектігі туралы ақпарат көзін көрсетіңіз:

Question Title

* 13. От кого Вы узнали о том, что Ваш ребенок имеет право на бесплатное лекарственное средство? / Балаңыздың тегін дәрі-дәрмек алуға құқығы бар екенін кімнен білдіңіз?

Question Title

* 14. Принимал ли Ваш ребенок антибиотики без назначения врача? / Балаңыз антибиотиктерді дәрігердің тағайындауынсыз қабылдаған ба?

Question Title

* 15. Принимал ли Ваш ребенок антибиотики в случае, когда он / Ваши близкие болели COVID-19? / Балаңыз немесе туыстарыңыз COVID-19-бен ауырғанда балаңыз антибиотик қабылдады ма?

Question Title

* 16. Дайте общую оценку системе бесплатного лекарственного обеспечения в Казахстане / Қазақстандағы тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету жүйесіне жалпы баға беріңіз:

Question Title

* 17. Ваши предложения по улучшению системы бесплатного лекарственного обеспечения / Тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету жүйесін жақсарту бойынша ұсыныстарыңызды беріңіз:

Question Title

* 18. Благодарим Вас за отзывчивость и неравнодушие! Контакты: mob. e-mail (по желанию) / Шынайы көз қарасыңызбен жауапкершілігіңіз үшін рахмет! Байланыс: mob. e-mail (қалауыңыз бойынша):

T