для оценки удовлетворенности медицинских и фармацевтических работников системой бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения/тегін амбулаториялық дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету жүйесімен медицина және фармацевтика қызметкерлерінің қанағаттануын бағалауға арналған

Опрос медицинских и фармацевтических работников проводится в рамках мероприятий по совершенствованию системы лекарственного обеспечения на уровне первичной медико-санитарной помощи. Ваше мнение очень важно для нас и позволит повысить доступность лекарственных средств для населения в амбулаторных условиях и качество медицинской помощи! Опрос носит анонимный характер, и мы надеемся на Ваши честные и полные ответы!

Алғашқы медициналық -санитарлық көмек көрсету деңгейінде дәрі -дәрмекпен қамтамасыз ету жүйесін жетілдіру бойынша шаралар шеңберінде медициналық және фармацевтикалық қызметкерлердің сауалнама жүргізіледі. Сіздің пікіріңіз біз үшін өте маңызды және амбулаториялық жағдайда халық үшін дәрілік заттардың қолжетімділігін және медициналық көмектің сапасын арттыруға мүмкіндік береді! Сауалнама анонимді болып табылады және Сізден шынайы және толық жауаптар күтеміз!

Анкета разработана рабочей группой по совершенствованию амбулаторного лекарственного обеспечения на уровне первичной медико-санитарной помощи

Сауалнаманы алғашқы медициналық-санитарлық көмек деңгейінде амбулаториялық дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуді жетілдіру жөніндегі жұмыс тобы әзірледі

Question Title

* 1. Укажите расположение Вашей медицинской организации/ Медициналық ұйымның орналасқан жерін көрсетіңіз:

Question Title

* 2. Ваш возраст/Жасыңыз:

Question Title

* 3. Медицинская организация, в которой Вы работаете / Сіз жұмыс істейтін медициналық ұйым

Question Title

* 4. Ваша квалификация/ Сіздің біліктілігіңіз:

Question Title

* 5. Напишите, по Вашему мнению, три наиболее важные проблемы в обеспечении лекарственными средствами и медицинскими изделиями при взятии под динамическое наблюдение новых пациентов? / Сіздің ойыңызша, жаңа пациенттерді динамикалық бақылауға алған кезде дәрі-дәрмектермен және медициналық өнімдермен қамтамасыз етудегі ең маңызды үш мәселені жазыңыз?

Question Title

* 6. Имеются ли проблемы при обеспечении лекарственными средствами по международному непатентованному наименованию от разных торговых производителей? / Белгілі бір дәрілік заттармен қамтамасыз етуде халықаралық патенттелмеген дәрі атауы мен әртүрлі өндірушілердің дәрілік атауларынан қиындықтар болады ма?

Question Title

* 7. Как часто в Вашей практике наблюдается несвоевременное обеспечение лекарственными средствами и медицинскими изделиями? / Сіздің тәжірибеңізде дәрі-дәрмектермен және медициналық бұйымдармен уақытылы қамтамасыз етудің кешігуі қаншалықты жиі болды?

Question Title

* 8. Имеется ли потребность пациентов в комбинированных антигипертензивных препаратах? / Пациенттердің антигипертензиялық дәрілердің комбинацияланған түріне сұраныс бар ма?

Question Title

* 9. Имелись ли случаи выписки лекарственных препаратов взрослым и детям по соответствующей нозологии, но не соответствующие возрастной категории согласно инструкции? / Балалар мен ересектер арасында диагнозына байланысты дәрілік препаратты жазып берген соң жас категориясына байланысты сәйкессіздіктер болды ма?

Question Title

* 10. Затрудняет ли Вашу работу отсутствие интеграции между информационными системами? / Ақпараттық жүйелердің өзара байланыста болмауы Сіздің жұмысыңызға қиыншылықтар тигізеді ме?

Question Title

* 11. Имеются ли проблемы с обеспечением лекарственными средствами и медицинскими изделиями пациентов при смене места жительства? / Науқас тұрғылықты мекен-жайын ауыстырғанда дәрі-дәрмектермен және медициналық бұйымдармен қамтамасыз етуде қиындықтар туындайды ма?

Question Title

* 12. Имеются ли проблемы с обеспечением лекарственными препаратами и медицинскими изделиями при орфанных заболеваниях? / Орфандық аурулары бар науқастарды дәрі-дәрмекпен және медициналық бұйымдармен қамтамасыз етуде қиындықтар бар ма?

Question Title

* 13. Имеются ли проблемы, связанные с закупом лекарственных средств и медицинских изделий из местного бюджета? / Жергілікті бюджеттен дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сатып алуға байланысты қиындықтар бар ма?

Question Title

* 14. Имеются ли проблемы с обеспечением наркотическими лекарственными средствами в амбулаторных условиях/ Амбулаториялық жағдайларда есірткі дәрілік заттармен қамтамасыз етуде қиындықтар бар ма?

Question Title

* 15. Насколько Вы и Ваши пациенты готовы работать по безбумажной версии рецепта? / Сіз және науқастарыңыз рецепт жазуды электронды жүйеге ауыстыруға (қағаз рецептін жойып) қаншалықты дайын?

Question Title

* 16. Дайте общую оценку системе бесплатного лекарственного обеспечения в Казахстане/ Қазақстандағы тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету жүйесіне жалпы бағаңызды беріңіз:

Question Title

* 17. Благодарим Вас за отзывчивость и неравнодушие! Контакты: mob. e-mail (по желанию)/ Шынайы көз қарасыңызбен жауапкершілігіңіз үшін рахмет! Байланыс: mob. e-mail (қалауыңыз бойынша):

T