KPMG в Україні запрошує вас взяти участь вже у третьому щорічному опитуванні керівників бізнесу в Україні. Структура опитування ґрунтується на запитаннях, адаптованих із щорічного масштабного міжнародного опитування KPMG 2020 Global CEO Outlook, що дозволить порівняти світові та українськи тренди.

Мета опитування – отримати та сконсолідувати інформацію про ключові виклики та можливості, що повстають перед керівниками бізнесу в Україні, а також дізнатися про стратегії для забезпечення подальшого зростання бізнесу.

Для заповнення цієї форми вам потрібно приблизно 10 хвилин. Всі відповіді є суворо конфіденційними та анонімними і будуть сконсолідовані у загальний звіт. 

Дякуємо за ваш час та точку зору.

Question Title

* 1. Річний чистий дохід вашої компанії від реалізації продукції (товарів,  робіт, послуг) становить:

Question Title

* 2. Яку посаду ви обіймаєте?

Question Title

* 3. У якій галузі працює ваша компанія?
Оберіть один із пунктів.

Question Title

* 4. Як змінився дохід (виручка) вашої організації за останній фіскальний рік у порівнянні з попереднім?
Оберіть один із пунктів.

Question Title

* 5. Ваш прогноз зміни рівня прибутку вашої організації на наступні 3 роки?
Будь ласка, оберіть один з варіантів. 

Question Title

* 6. Ваш прогноз зміни середньої штатної кількості персоналу на наступні 3 роки? 
Будь ласка, оберіть один з варіантів. 

Question Title

* 7. Що з вказаного нижче найкраще описує ваше бачення загальної мети вашої організації?
Будь ласка, оберіть один варіант відповіді.

Question Title

* 8. Наскільки ви погоджуєтесь із наведеними нижче твердженнями про створення довгострокової вартості упродовж наступних трьох років за рахунок короткострокових фінансових результатів, таких як квартальний прибуток?
Оберіть один варіант щодо кожного твердження.

  Категорично не згоден Не згоден Не визначився Згоден Абсолютно згоден
Я регулярно ухвалюю рішення, які відповідають короткотерміновим вимогам акціонерів, за рахунок довгострокових інтересів моєї організації.
Культура «короткотерміновості» негативно вплинула на наші довгострокові стратегічні цілі.
Зацікавлені сторони, такі як великі інституційні інвестори, все частіше готові пожертвувати короткотерміновими результатами, якщо існує чітка довгострокова ціннісна стратегія.
Зосередження уваги на створенні довгострокової вартості призведе до кращої фінансової віддачі як у коротко-, так і в довгостроковій перспективі.
Якщо зосередження уваги на довгостроковій вартості може негативно вплинути на фінансову віддачу в короткостроковій перспективі, все одно варто працювати «на перспективу».

Question Title

* 9. Яка з вказаних нижче стратегій буде найбільш важливою для досягнення цілей зростання вашої організації упродовж наступних 3 років? 
Будь ласка, оберіть найбільш важливу з них.

Question Title

* 10. Наскільки ви згодні з твердженням нижче щодо проривних технологій? 
Оберіть один варіант щодо кожного твердження.

  Категорично не згоден Не згоден Не визначився Згоден Абсолютно згоден
Замість того, щоб чекати, коли конкуренти здійснять «прорив» в галузі, моя організація активно впроваджує «проривні» технології в секторі, в якому ми працюємо 
Ми розглядаємо «проривні» технології більше як «вікно можливостей», а не як загрозу
Інвестування в «проривні» технології, наприклад, штучний інтелект та автоматизацію процесів, є основним чинником для довгострокового сталого зростання
Строки впровадження для досягнення значного прогресу в трансформації часто здаються критичними

Question Title

* 11. Який з вказаних нижче ризиків становить найбільшу загрозу для вашої організації? 
Будь ласка, оберіть пункт, в якому представлений найбільш загрозливий ризик для вашої організації. 

Question Title

* 12. Наскільки ви плануєте збільшити інвестиції в технології, що вказані нижче, упродовж наступних 12 місяців?
Оберіть один варіант щодо кожного твердження.

  Абсолютно нічого Дуже незначне збільшення інвестицій Помірне збільшення інвестицій Значне збільшення інвестицій Дуже значне збільшення інвестицій Не застосовується – ця технологія наразі для нас не в центрі уваги
Штучний інтелект/машинне навчання
Автоматизація за допомогою роботів
Інструменти на основі блокчейну
Зв'язок 5G
Хмарні технології
Криптовалюти/токенизація для підтримки нових можливостей для одержання доходів

Question Title

* 13. Якщо ви інвестуєте в «проривні» технології, наприклад, в блокчейн та штучний інтелект, що з вказаного нижче найкраще описує ваш початковий підхід до розробки та інтеграції рішень?
Оберіть один варіант.

Question Title

* 14. Наскільки, на вашу думку, сьогодні ваша організація демонструє вказані нижче інноваційні ознаки?
Оберіть один варіант щодо кожного твердження.

  Абсолютно не домонструє Помірно Значним чином демонструє
Ми інвестуємо в розвиток інноваційних навичок наших співробітників
Ми маємо чітко визначене уявлення про те, що ми розуміємо під інноваціями
У нас є комплексні показники та індикатори для вимірювання ефективності інновацій
Ми визначили групу лідерів, відповідальних за інновації
Ми маємо чіткий підхід до винагороди та стимулювання наших співробітників за високі показники впровадження інновацій

Question Title

* 15. Наскільки ви згодні з наведеними нижче твердженнями?
Оберіть один варіант щодо кожного твердження.

  Повністю не згоден Не згоден Важко відповісти Згоден Повністю згоден
Я хочу, щоб мої працівники відчували, що вони мають право на інновації і не боялись негативних наслідків у разі, якщо їхня ініціатива зазнає невдачі.
У рамках культури нашої організації невдалі інноваційні ініціативи, якщо вони не встигли сильно нашкодити (fast failure), тільки вітаються.

Question Title

* 16. Наскільки ваша організація готова до майбутніх кібератак?
Оберіть один варіант.

Question Title

* 17. Який відсоток від вашого поточного штату співробітників ви плануєте відправити на навчання, зокрема удосконалення необхідних цифрових навичок (наприклад, візуалізація даних, вміння програмувати тощо) упродовж наступних 3 років?
Оберіть один варіант.

Question Title

* 18. Чи планує ваша організація здійснити будь-яку з наступних дій упродовж наступних 3 років, щоб сприяти досягненню ваших цілей зростання?
Оберіть усі відповіді, які підходять.

Question Title

* 19. У контексті підвищення стійкості вашої організації до зовнішніх викликів, який з нижченаведених напрямів для інвестування для вас пріоритетний?
Оберіть один варіант.

Question Title

* 20. Враховуючи наведені глобальні виклики, наскільки ви як керівник відчуваєте з боку працівників та клієнтів тиск, щоб ви взялися за вирішення вказаних нижче питань? 
Оберіть один варіант щодо кожного твердження.

  Жодного тиску Дуже невеликий тиск Помірний тиск Значний тиск Дуже значний тиск
Зміна клімату
Нерівність доходів
Гендерна нерівність
Сексуальні домагання та дискримінація
Використання особистих даних для отримання фінансової вигоди
Втрата робочих місць через автоматизацію та нові технології

Question Title

* 21. Якщо мислити категоріями персональної відповідальності керівника, наскільки ви згодні з наступними твердженнями?  
Оберіть один варіант щодо кожного твердження.

  Категорично не згоден Не згоден  Не визначився Згоден  Повністю згоден
Я несу особисту відповідальність за те, щоб бути лідером змін у суспільних питаннях
Мені потрібно особисто підтримувати заявлену мету своєї організації щодо утримання та залучення працівників
Якщо я особисто не буду відображенням цінностей моїх клієнтів у публічній площині, вони не будуть мати справу з моєю організацію
Культура доброчесності та етики в моїй організації з'явиться лише в тому випадку, якщо я активно буду моделювати її своєю щоденною роботою, яку можуть бачити мої працівники
Мені потрібно більше зосередитись на спільних цінностях, які лежать в основі наших відносин з нашими партнерами, а не на економічних домовленостях

Question Title

* 22. У вас є можливість першими отримати результатами дослідження та запрошення на зустріч-дискусію керівників компаній. Зазначте, будь ласка, вашу зацікавленість нижче:

T