Құрметті жұмыс беруші!

Біздің университет түлектердің кәсіби дайындығының сапасын тексеру мақсатында осы сауалнаманы жүргізіп отыр.
Жинақталған мәлімет жемісті қызмет етер білікті мамандар дайындау үдерісін жетілдіруде пайдалы болады.
Сұрақтарға барынша шынайы және толыққанды жауап беруіңізді сұраймыз.

Question Title

* 1. Мекеме атауы:

Question Title

* 2. Қызметкер (ТАӘ, қызметтік дәрежесі):

Question Title

* 3. Сіздің мекемеде қызмет етуші түлектердің кәсіби дайындығына баға беріңіз.

  Өте жақсы Жақсы Қанағаттанарлық Қанағаттанарлықсыз
Кәсіби сала бойынша жалпы хабардарлығы
Өз мамандығына қатысты теориялық білімдерді меңгеру деңгейі
Мамандыққа сай тәжірибелік қабілеттер мен қасиеттердің бойынан табылуы.
Кәсіби саласына қатысты жаңа тенденциялармен танысуы (жаңа технологиялар, материалдар, құрал-жабдықтар).

Question Title

* 4. Қызметкер ретіндегі түлектің іскерлік қабілеттеріне баға беріңіз.

  Өте жақсы Жақсы Қанағаттанарлық Қанағаттанарлықсыз
Ауызша қарым-қатынас орнату
Жазбаша қарым-қатынас орнату
Сандармен жұмыс жасай алуы
Мәселелерді сараптап, шешім шығара алу
Түрлі көзқарастарды түсіне білу
Жаңашыл ойларды дамыту немесе жаңа мүмкіндіктерді көре білу
Көп ұлтты және түрлі мәдениетті ортада қызмет ете алу
Жеке жұмыс жасай алу
Әріптестерімен достық қарым-қатынас орната алу
Мәселені шешуде өзгелермен бірлесе тиімді қызмет атқара алуы
Технологияларды тиімді қолдана алу
Жұмыс орнында техникалық құралдарды қолдана алу
Жұмыстағы қысым мен күйзелісті жеңе білу
Мерзімдік жұмыстарды дер уақытында орындау
Нәтижеге қол жеткізу мақсатында зерттеулер жүргізу, іздену

Question Title

* 5. Қызметкерлер жұмысына көңіл толмауға қандай себептер негіз болуы мүмкін?

Question Title

* 6. Қызметкерлерді жұмысқа қабылдау барысында қандай ресурстар бойынша іздеу жүргізіледі?

Question Title

* 7. Біздің университеттегі түлектердің кәсіби дайындығын жетілдіру үшін қандай ұсыныстар айтар едіңіз?

Question Title

* 8. Біздің университеттегі түлектердің кәсіби дайындығын жетілдіру үшін қандай серіктестік қадамдар жасай алар едіңіз?

Question Title

* 9. Қызметкердің бойында қандай кәсіби біліктіліктің болуы сіз үшін маңызды?

Question Title

* 10. Келісімшарт негізінде біздің университетпен бірлестікте мамандар дайындау жайлы жоспарыңыз бар ма?

T