Screen Reader Mode Icon

                                            Әлеуметтік сауалнама / Социологический опрос

"Дәрілік заттарды ұтымды пайдалану ұлттық орталығы" Қоғамдық бірлестігі отандық тауар өндірушілерді дамытуды жетілдіру шеңберінде сауалнама жүргізуде / ОО «Национальный центр рационального использования лекарственных средств» проводит опрос в рамках совершенствования развития отечественного товаропроизводителя.
 
Құрметті азаматтар, әлеуметтік сауалнама нәтижелері тек жалпыланған түрде пайдаланылады, анонимділікке кепілдік беріледі. Сауалнаманы толтырған кезде өзіңіз таңдаған жауапты белгілеңіз немесе өз нұсқаңызды жазыңыз (ол көзделген жерде). Сауалнама 12 сұрақтан тұрады және сізге 3-5 минут кетеді. Алдын ала рахмет! / Уважаемые граждане, результаты социологического опроса будут использованы только в обобщенном виде, анонимность гарантируется. При заполнении анкеты отметьте выбранный вами ответ или напишите (где это предусмотрено) свой вариант. Анкета включает в себя 12 вопросов и займет у Вас 3-5 минут. Заранее спасибо!

Question Title

* 1. Жасыңызды көрсетіңіз (толық жас саны) / Укажите Ваш возраст (количество полных лет):

Question Title

* 2. Жынысыңызды көрсетіңіз/Укажите Ваш пол:

Question Title

* 3. Сізге "Корвалол", ішуге арналған тамшылар препаратының атауы, таныс па / Знакомо ли Вам название лекарственного препарата «Корвалол», капли для перорального применения?

Question Title

* 4. Егер сіздің алдыңғы сұрағыңызға жауап «Иә» болса, онда Сіз «Корвалол» препараты туралы алғаш рет қай жылы білдіңіз / Если Ваш ответ на предыдущий вопрос «Да», то в каком году, примерно Вы впервые узнали о препарате «Корвалол»?

Question Title

* 5. Сіз қазіргі уақытта "Корвалол" препаратын қабылдайсыз ба, егер Сіздің жауабыңыз "Иә" болса, онда препаратты өндірушінің қай елінікін қабылдайсыз / Принимаете ли Вы в настоящее время препарат «Корвалол», если Ваш ответ «Да», то какой страны производителя препарат принимаете?

Question Title

* 6. Сіздің ортаңыздан кім (туыстар, достар, көршілер және т. б.) және қандай ауруды / жағдайды емдеу үшін "Корвалол", ішуге арналған тамшылар препаратын қабылдады / Кто (родственники, друзья, соседи и т.д.) и для лечения какого заболевания / состояния из Вашего окружения принимал препарат «Корвалол», капли для перорального применения?

Question Title

* 7. "Корвалол" препараты Қазақстан дәріханаларында тәуелсіздік алғанға дейін (1991 жылға дейін) сатылды ма / берілді ме / Продавался ли / выдавался ли препарат «Корвалол» в аптеках Казахстана до получения независимости (до 1991 года)?

Question Title

* 8. Сіздің ойыңызша, "Корвалол" препаратын қай ел алғаш рет шығара бастады / Как Вы думаете, какая страна впервые начала производить препарат «Корвалол»?

Question Title

* 9. Қазіргі уақытта "Корвалол" препаратын өндірген (немесе өндіруші) қандай ел (немесе елдер) деп ойлайсыз /Как Вы думаете, какая страна (или страны) в настоящее время является (или являются) производителем препарата «Корвалол»?

Question Title

* 10. "Корвалол" препараты түпнұсқа ма / Является ли препарат «Корвалол» оригинальным?

Question Title

* 11. Сіз "Корвалол" препаратын отандық фармацевтикалық компаниясы өндіргенін қалайсыз ба / Хотите ли Вы, чтобы препарат «Корвалол» производила отечественная фармацевтическая компания?

Question Title

* 12. Сіз тұратын аймақты көрсетіңіз (облыс немесе Республикалық маңызы бар қала) / Укажите регион, в котором Вы проживаете (Область или город республиканского значения):

0 из 12 с ответом
 

T